2008/09/04

Sobre l'èxit dels projectes

Segurament que els que ens movem en el món de la gestió de projectes hem sentit a dir allò de què bona part dels projectes a les empreses no acaben bé (si acaben), amb desviacions de temps, de pressupost,.., oi?

Permeteu-me que comparteixi dades, extretes de diferents analistes i consultores:
  • Segons Gartner, el 70% dels projectes es 'desvien' (erren) en calendari, costos i acompliments d'objecitus de qualitat i un 50% acaben per sobre del pressupost.
  • Segons CHAOS un 82% dels projectes de TI acaben tard, un 52% són cancel·lats i almenys un 66% tenen alguna desviació (no tinc clar per quà la suma excedeix el 100%).
  • Segons KPMG, menys d'un 40% aconsegueixen els objectius de negoci fixats un any després d'haver-se finalitzat.
  • I segons Forrester, un 80% de les organitzacions de TI estan posant en marxa processos per tal de millorar l'alineació dels projectes amb l'estratègia del negoci.

Realment, són dades preocupants.

D'una banda, per què demostra que no sabem planificar correctament o que no sabem gestionar els canvis durant el projecte, però el mes important, és que molts dels projectes es comencen sense tenir clar quin serà el seu benefici de negoci.

I això sí que és greu. Estem dedicant recursos professionals, equipaments, diners,..., a posar en marxa projectes que no sabem si contribuiran a aconseguir els objectius que s'ha marcat la nostra empresa.

Potser que ens ho comencem a mirar, no?

No hay comentarios: