2008/12/28

Les eines col·laboratives mes adequades per als nostres equips de treball

Sota un títol semblant, he tingut ocasió de llegir un article de divulgació científica (dels que m’estic llegint per al meu doctorat) en el que els autors plantegen, d’una banda, les preguntes a respondre a l’hora de triar quines són les eines més adequades per al nostre equip de projectes i a continuació fan un repàs d’aquestes.


L’article es basa, sobretot, en un llibre Managing Virtual Teams: Getting the Most From Wikis, Blogs, and Other Collaborative Tools, i com us deia, presenten una classificació d’aquestes eines i donen exemples d’aplicacions disponibles i comenten algunes de les seves característiques.


En alguns casos, més difícil de traduïr de langlès al català alguna expressió, amb el risc de què sigui pitjor el remei que la malaltia, per la qual cosa, he optat per deixar la versió anglesa.


  • Collaborative Software Suites. També anomenat ‘Groupware’. Aquestes eines inclouen funcionalitats que també es troben en altres categories, com correu electrònic o xats. Algunes aplicacions anomenades en l’article són Microsoft SahrePoint, Plone, TikiWiki, Kavi,…
  • Eines de Comunicació. Dins d’aquesta categoria hi trobem eines de reunions, que proporcionen maneres de comunicació en temps real amb altres membre de l’equip, ja sigui per escriptura i/o veu i video, algunes inclouen ‘chat rooms’ o pissarres; eines de xat (ja sigui a través d’aplicacions client o a través de web) com per exemple, MSN Messenger, AIM, Yahoo, Skype, Trillian, Xchat, ICQ, Jabber, GAIM, WebEx, GoToMeeting, iVisit, Packard Virtual Meeting Room. Moltes d’aquestes eines permeten fer reunions online, conferències, formació,…
  • Information Broadcasting. Aplicacions que ens permeten distribuir informació cap als membres de l’equip: blocs (Blogger, TypePad, Blogware, WordPress, Movable Type, B2Evolution,…), podcasts (Audacity) i vodcasts, presentacions i Webinars
  • Information Sharing. Permeten compartir informació com calendaris, fitxers, fòrums, butlletins, aplicacions, continguts gestió de ‘workflows’,…
  • Information Gathering. Enquestes, Gestió i planificació de projectes, feedback, seguiment del temps,..
  • Wikis
  • Push Tecnoloogies. Dins d’aquesta classificació s’engloben totes aquelles eines que serveixen per obtenir informació de manera ‘desasistida’ com email, faxos, correus de veu, newsletters i feeds RSS. En aquest darrer cas, necessitem treballar amb algun agregador o lector RSS i haver-lo configurat.

En definitiva, tenim a la nostra disposició un conjunt ampli i variat d’eines de comunicació i suport al treball en equip quan plantegem les comunicacions en el nostre projecte. Només cal que avaluem quines necessitem i per a què.No hay comentarios: